Política de PRIVACITAT

 

WEB: Política de PRIVACITAT


POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

CONSELL
DE CENT MAINADERA S.L.
, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament
de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran
tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre (LOPDGDD), pel que se li facilita la
següent informació del tractament:

Fi del tractament:
mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per
realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions
  comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà
  electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar
  comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel
  RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus
  col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord
  de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades
  personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o
  qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de
  qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de
  la pàgina web.

Base
jurídica del tractament
: consentiment de l’interessat.

Criteris de conservació de
les dades
: es conservaran durant no més temps del necessari per
mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les
mateixes.

Comunicació de les dades:
No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen
l’Usuari
:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades
i de la limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es)
si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per
exercir els seus drets
:

CONSELL DE CENT MAINADERA S.L.. C/ Consell de Cent, 467 – 08013 BARCELONA
(Barcelona). Email: lanau@lanaullardinfants.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O
FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades
en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o
presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure
i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició,
per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps
restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE
són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les
mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades
personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés
algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el
consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les
dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són
necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no
siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis
facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de
dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les
normatives GDPR per al tractament de les dades
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis
descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són
tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i
adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per
als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i
organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels
Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

               REGISTRE
D’ACTIVITATS COM RESPONSABLE DEL TRACTAMENT            

 

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>Identificació
de l’organització Responsable del Tractament

 

De conformitat amb
el que disposa el Reglament
(UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), l’organització Responsable del Tractament és qui determina els fins i els mitjans del tractament de dades personals (Fitxers).

 

 

Nom fiscal

CONSELL DE CENT MAINADERA S.L.

NIF

B66948068

Activitat

EDUCACIÓN

Adreça

C/ Consell de Cent, 467
– 08013 BARCELONA (Barcelona)

Telèfon

938099370

E-mail

lanau@lanaullardinfants.com

Marca comercial

LA NAU LLAR D’INFANTS

Web

www.lanaullardinfants.es

E-mail exercici drets

lanau@lanaullardinfants.com

 

 

 

 

 

 

Fitxer

Descripció

LABORAL
I RR HH

Gestió administrativa i laboral del personal empleat en l’organització

 

CLIENTS
I PROVEÏDORS

Gestió comercial amb
clients i proveïdors. Inclou
dades de contacte de persones físiques que prestin serveis a una persona jurídica, inclusivament els professionals
individuals

FISCAL
I COMPTABLE

Registre de les obligacions
fiscals i comptables subjectes
a l’activitat econòmica

 

CONTACTES

Comunicació, informació i gestió sobre productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials

GESTIÓ ESCOLAR

Gestió dels alumnes i professorat del centre escolar

ALUMNES SALUT

Gestió de les dades de salut dels alumnes

AUDIOVISUALS
(FOTO / VIDEO / SO)

Gestió d’imatges, fotografies i audiovisuals relacionats
amb l’activitat escolar

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Gestió de dades dels participants en activitats extraescolars

 

MENJADOR

Gestió dels alumnes i professors adscrits al menjador. Inclou dades de salut, dietes, restriccions alimentàries, etc.

EXALUMNES

Informació i documentació
dels exalumnes del centre

MARES I
PARES D’ALUMNES

Gestió dels representants dels menors

 

.

 

 

 

                                                            LABORAL I RR HH                                                                     

 

Descripció

Gestió administrativa i laboral del personal empleat en l’organització

Finalitats

Prevenció de riscos
laborals, Gestió de nòmines, Recursos humans

Legitimació

Per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat

Categories d’interessats

 

Empleats

Criteris de conservació

Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins
per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema
de tractament

Parcialment automatitzat
(Mixte)

Categories de dades

 

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal
o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS SS o mutualitat

Dades sensibles

No existeixen

 

Un altre tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmics, financers i d’assegurança,
Transaccions de béns i serveis

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 

 

 

                                                            CLIENTS
I PROVEÏDORS                                                           

 

 

Descripció

Gestió comercial amb clients i proveïdors. Inclou dades de contacte de persones físiques que
prestin serveis a
una persona jurídica, inclusivament
els professionals individuals

Finalitats

Gestió de clients, comptable,
fiscal i administrativa

 

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per un interès legítim del responsable del tractament o Tercer

Categories d’interessats

 

Proveïdors

Criteris de conservació

Conservats INDEFINIDAMENT
mentre sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat
(Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura
manual

Dades sensibles

No existeixen

 

Un altre tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Informació comercial, Econòmics, financers i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categoríes de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones
directament relacionades amb el responsable

Transferències internacionals

No existeixen

 

                                                             FISCAL
I COMPTABLE                                                             

 

Descripció

Registre de les obligacions
fiscals i comptables subjectes
a l’activitat econòmica

Finalitats

Gestió de clients, comptable,
fiscal i administrativa

 

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable
del tractament

Categories d’interessats

 

Clients
i usuaris, Proveïdors

Criteris de conservació

Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins
per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat
(Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

No existeixen

Categoríes de destinataris

Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària

Transferències
internacionals

 

No existeixen

 

 

 

 

                                                                     CONTACTES                                                                     

 

Descripció

Comunicació, informació i gestió
sobre productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservats INDEFINIDAMENT mentre
sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms,
Adreça postal o electrònica,
Telèfon

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

Informació comercial

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

                                                                 GESTIÓ
ESCOLAR                                                                

 

Descripció

Gestió dels alumnes i professorat del centre escolar

Finalitats

Educació i cultura

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT
per a fins determinats

Categories d’interessats

 

Estudiants, Pares o tutors

Criteris de conservació

Conservats INDEFINIDAMENT
mentre sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat
(Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, veu, Signatura manual

Dades sensibles

No existeixen

 

Un altre tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals

Categoríes de destinataris

Cessions

Entitats asseguradores

Transferències internacionals

No existeixen

 

 

 

 

                                                                 ALUMNES
SALUT                                                                

 

Descripció

Gestió de les dades de salut
dels alumnes

Finalitats

Historial clínic

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Estudiants

Criteris de conservació

Conservades durant EL TEMPS NECESSARI
per assolir els fins

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms,
Adreça postal o electrònica,
Telèfon, Imatge, veu, Targeta sanitària

Dades sensibles

Salut

Un altre tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies
socials

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

                                                  AUDIOVISUALS
(FOTO / VIDEO / SO)                                                 

 

Descripció

Gestió d’imatges, fotografies
i audiovisuals relacionats amb
l’activitat escolar

Finalitats

Educació i cultura

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Empleats, Estudiants, Pares o tutors

Criteris de conservació

Conservats INDEFINIDAMENT mentre
sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

Imatge, veu

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

No existeixen

Categoríes de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament
relacionades amb el responsable

Transferències internacionals

No existeixen

 

 

 

 

                                                      ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS                                                     

 

Descripció

Gestió de dades dels
participants en activitats
extraescolars

Finalitats

Educació i cultura

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Estudiants, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant EL TEMPS NECESSARI
per assolir els fins

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms,
Adreça postal o electrònica,
Telèfon, Imatge, veu, Targeta sanitària

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

No existeixen

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

                                                                      MENJADOR                                                                     

 

 

Descripció

Gestió dels alumnes i professors adscrits al menjador. Inclou dades de salut, dietes, restriccions alimentàries, etc.

Finalitats

Educació i cultura, Gestió
de clients, comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Empleats, Estudiants, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades durant EL TEMPS NECESSARI
per assolir els fins

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms

Dades sensibles

Salut

Un altre tipus de dades

No existeixen

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 

 

 

                                                                     EXALUMNES                                                                     

 

Descripció

Informació i documentació dels
exalumnes del centre

Finalitats

Educació i cultura

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats

Categories d’interessats

Estudiants, Pares o tutors

Criteris de conservació

Conservats INDEFINIDAMENT mentre
sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment automatitzat (Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms,
Adreça postal o electrònica,
Telèfon, Imatge, veu

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals

Categoríes de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències
internacionals

 No existeixen

    

                                                       MARES
I PARES D’ALUMNES

 

Descripció

Gestió dels representants dels menors

Finalitats

Educació i cultura,
Gestió de clients, comptable,
fiscal i administrativa

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT
per a fins determinats

Categories
d’interessats

Clients
i usuaris, Estudiants,
Pares o tutors, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant
EL TEMPS NECESSARI per assolir
els fins

Sistema
de tractament

Parcialment automatitzat
(Mixte)

Categories de dades

Dades identificatives

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura
manual

Dades sensibles

No existeixen

Un altre tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics,
financers i d’assegurança

Categoríes de destinataris

Cessions

Administració
tributària

Transferències internacionals

 No existeixen