Com Treballem

LINEA PEDAGÒGICA

pic_typorgaphy

Les pautes metodològiques que guien l’acció de la Llar, es fonamenten en una concepció en el qual l’infant és subjecte actiu del seu propi procés de creixement. L’infant es manifesta com a esser competent amb drets, capacitats i necessitats que interactuen amb el seu entorn, fent-se protagonista dels seus propis aprenentatges. Ens basem en el mètode Montessori on l’idea principal és l’educació lliure i oberta per potenciar les capacitats de l’infant en un espai organitzat i amb material seleccionat i preparat a les seves necessitats, oferint als infants l’oportunitat de descobrir-se a través del joc, de la manipulació i experimentació i de les sensacions. Potenciant la seva autonomia per a realitzar les tasques quotidianes i rutines d’autonomia i higiene personal.

Els nostres principis són:

– Acollir i potenciar els aspectes positius dels
infants i les famílies.

– Mostrar confiança respecte de les possibilitats
dels infants.
– Promoure les curiositats, les ganes d’aprendre
i el seu desenvolupament integral.
– Possibilitar l’aprenentatge significatiu.
– Atendre a la diversitat dels infants i posar una
atenció especial en la detecció precoç de les
necessitats educatives especifiques.
– Compartir l’acció educativa amb les famílies.

Acollir i potenciar els aspectes positius dels infants i les famílies.
Promoure les curiositats, les ganes d’aprendre i el seu desenvolupament integral.
Atendre a la diversitat dels infants i posar una atenció especial en la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques.
Compartir l’acció educativa amb les famílies.